Alvesta Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Styrelsen

Ordförande:

Eva Karlsson
eva.a.karlsson@icloud.com
0706981673

Vice ordförande:

Ulla Karlsson
ulla.karlsson@kvenneberga.se

Kassör:

Marie Aaby-Eriksson
marie@gavetorpsgard.se
0708448212

Sekreterare och medlemsansvarig:

Ann Anderjon
ann@anderjon.com
0730-820158

Övriga styrelseledamöter:

Helen Gustavsson (ansvarig för hemsida och Instagram)
heleng@bahnhof.se
0703349861

Birgitta Hammar
birgitta.hammar@hotmail.se
0707471499

Birgitta Thulin
0706-171574

Birgitta Engström
fam.engström@gmail.se
0708364784

Sol-Britt Löfberg
solbritt.lofberg@gmail.com
0738329133

Monica Pihl
monica_pihl@hotmail.com
0703455295

Ulla Karlsson Vice ordförande
ulla.karlsson@kvenneberga.se