Alvesta Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Om oss

Till vänster hittar du länkar till vilka som är med i styrelsen och stadgar för Alvesta Trädgårdssällskap.

Alvesta Trädgårdssällskap är en lokalförening i Riksförbundet Svensk Trädgård. I en trädgårdsförening är alla lika välkomna. Nybörjare eller van trädgårdsodlare, gammal eller ung, intresserad av blommor, köksväxter, frukt och bär eller odling och trädgård i största allmänhet.

Vi är för närvarande 150 medlemmar i Alvesta Trädgårdssällskap. Medlemsavgiften för 2021 kommer att vara 350 kr. Avgift för familjemedlemsskap 50 kr varav 20 kr är en administrativ avgift till riksförbundet.  Inbetalningskortet kommer med årets första nummer av Hemträdgården eller när du anmält dig som medlem. Om du vill vara med i andra lokalföreningar under Riksförbundet Svensk Trädgård  betalar du avgift till den förening där du önskar dubbelmedlemskap ca 85 kr.

Programmet i Alvesta Trädgårdssällskap för våren brukar vara färdigt i januari, höstens program i juni och skickas ut via mail eller post samt finns på hemsidan. Vi brukar ha olika föreläsningar, en av dem i samband med årsmötet samt olika aktiviteter. det som brukar vara mycket uppskattat är att besöka andras trädgårdar.
I augusti genomför för vi en endagsresa till intressanta trädgårdar eller sådant som hör trädgård till.

Vi vill gärna att alla medlemmar i Alvesta trädgårdssällskap som har mailadress meddelar denna via mail till vår sekreterare Ann Anderjon. ann@anderjon.com Vi tänker oss att kunna skicka ut föreningsprogram samt annan information om aktiviteter i närområdet. Vi hanterar dina uppgifter enligt riksförbundets dataskyddspolicy. För mer information om GDPR se Riksförbundets Svensk Trädgårds hemsida. I Alvesta Trädgårdssällskap  har vår sekreterare en mail-lista med namn och mailadress. När vi skickar gruppmail kommer du inte att kunna se allas mailadresser. Vi samlar också in namn vid våra aktiviteter för att kunna få ett bidrag via Vuxenförbundet.

Skulle du vara intresserad av att vara med i styrelsen och kunna påverka Alvesta Trädgårdssällskaps olika aktiviteter får du gärna kontakta någon medlem i styrelsen

Som medlem i Alvesta Trädgårdssällskap har du rabatt hos följande företag:

AnneMis Blomster i Alvesta
Trädgården i Alvesta
Lisas Blommor i Alvesta
Växjö Gardencenter
Lammhults Blomsterhandel
Växtia i Markaryd
Styragårdens Trädgård i Väckelsång
Klockaregårdens Trädgårdbutik i Öhr

Fråga i respektive butik vilka produkter som är rabatterade och glöm inte att ta med dig medlemskortet!

I tidningen Hemträdgården eller på Riksförbundets hemsida finns en förteckning på övriga rabatter i trädgårdsbutiker och webbutiker