Alvesta Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Om oss

Till vänster hittar du länkar till styrelsen och stadgar

För närvarande är vi ca 130 medlemmar i Alvesta Trädgårdssällskap. I medlemskapet ingår familjemedlemskap. Medlemsavgiften för 2018 är 310 kr.

Vi vill gärna att alla medlemmar som har mailadress meddelar denna via mail till Gun-Britt Ahlburg. gunbritt.ahlburg@gmail.com Vi tänker oss att i framtiden kunna skicka ut föreningsprogram mm.

Som medlem i Alvesta Trädgårdssällskap har du rabatt hos följande företag:

AnneMis Blomster i Alvesta
Trädgården i Alvesta
Lisas Blommor i Alvesta
Växjö Gardencenter
Lammhults Blomsterhandel
Växtia i Markaryd
Styragårdens Trädgård i Väckelsång
Klockaregårdens Trädgårdbutik i Öhr

Fråga i respektive butik vilka produkter som är rabatterade och glöm inte att ta med dig medlemskortet!